libro dik knjigovodstveni servis zagreb logo

Libro Dik usluge

Po mjeri poduzetnika

Naše usluge

Knjigovodstvo i računovodstvo

Usluga Knjigovodstva

Vodimo brigu o svim Vašim poslovnim knjigama i evidencijama za trgovačka društava, obrte i/ili neprofitne organizacije. Naše knjigovodstvene usluge uključuju vođenje dnevnika, glavne knjige, knjige ulaznih i izlaznih računa, knjige blagajne i blagajničkih dnevnika te drugih pomoćnih knjiga, knjiga primitaka i izdataka, knjiga tražbina i obveza, evidencija dugotrajne imovine i kratkotrajne imovine, svog robnog i materijalnog poslovanja, evidencija Vaših kupaca i dobavljača, analitike plaća vaših radnika, nadzornih knjiga uvoza i izvoza i svih drugih propisanih knjiga, evidencija i analitike.

Obračuni Plaća

Pružamo uslugu Vanjskog obračuna plaća zaposlenika za tvrtke koje imaju vlastito računovodstvo, kao zasebnu uslugu ili kao dio usluge uključene u našu uslugu knjigovodstva i računovodstva, Obračun plaća obuhvaća prijavu i odjavu zaposlenika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, vođenje svih evidencija zaposlenika, obračune plaća i ostalih naknada koje uključuju bolovanja, godišnje, regrese odmore ostale dodatke, zatim obračune ostalih vrsta dohodaka zaposlenika, studentskih ugovora i ostalih ugovora, izradu mjesečnih i godišnjih platnih lista, virmana, izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obavezna osiguranja te predaju obrazaca svim potrebnim nadležnim državnim institucijama.

Usluga Računovodstva

Računovodstvene usluge obuhvačaju izradu računovodstvenih politika i kontnog plana izrađenih prema Vašim specifičnim vašeg poslovanja. Računovodstvene usluge su također i obračuni PDV-a, amortizacija, svih vrsta plaća i naknada, putnih naloga i troškova, loko vožnje, obračune drugih dohodaka kao što su na primjer ugovori o djelu, autorski honorari, studentski ugovori i slično, zatim obračune proizvodnje te ostale obračune. Za Vas također vodimo brigu o uslugama e-porezna, e-mirovinsko, e-zdravstveno, e-fina kako ne bi morali samo voditi brigu o tim obavezama.

Poslovno Savjetovanje

Kako bi našim klijentima olakšali njihovo poslovanja i pružili im financijsku i zakonsku sigurnost, ulažemo puno napora u konstantnu edukaciju svojih zaposlenika kako bi uvijek bili u toku sa svih novim zakonskih propisima, pravilnicima i računovodstvenim standardima. Na taj način Vas u svakom trenutku možemo adekvatno savjetovati o vašim financijskim i poslovnim prilikama, usklađenosti vašeg poslovanja sa zakonskim propisima i uvjetima poslovanje, kreditnim mogućnostima i novim ulaganjima. Znamo da naši klijenti ponekad trebaju stručnog partnera koji najbolje poznaje njihovo poslovanje i koji će ih znati savjetovati za dobrobit njihovog poslovanja i upozoriti ih na sve potencijalne rizike poslovnih koraka koje poduzimaju.

libro dik knjigovodstveni servis zagreb logo

Po mjeri klijenata

Tražite potpunu uslugu?

Tražite pouzdanog i sigurnog partnera koji će se umjesto Vas brinuti o svim potrebnim papirima?

Bilo da ste obrtnik, tvrtka ili udruga, uz nas možete biti potpuno sigurni jer mi vodimo računa o svim vašim obvezama, računima, porezima i zakonskim propisima.

Uz nas se možete više posvetiti svom poslu, a papirologiju prepustite nama!

Knjigovodstvene i računovodstvene usluge

Pokrivamo sve djelatnosti

Bez obzira o veličini Vašeg poduzeća i vrsti djelatnosti kojom se bavite – uz nas ste 100% pokriveni!

Dugogodišnjim iskustvom, znanjem i kvalitetom usluge izrasli smo u jedan od vodećih knjigovodstvenih servisa sa klijentima svih veličina.

Zanima Vas cijena naših usluga?

Saznajte sami cijenu za svoju tvrtku ili obrt u samo nekoliko sekundi

Proizvodnja

Trgovina

Uslužne djelatnosti

Udruge i klubovi