libro dik knjigovodstveni servis zagreb logo

Usluga za udruge

Knjigovodstvo i računovodstvo

Knjigovodstvo i računovodstvo

Za udruge i neprofitne organizacije

Knjigovodstveni servis Libro DiK iz Zagreba uz povoljne cijene nudi slijedeće knjigovodstvene računovodstvene usluge za udruge i neprofitne organizacije:

1. Evidentiranje poslovne dokumentacije i izrada tromjesečnih financijskih izvještaja i godišnjeg financijskog izvještaja za Financijsku agenciju i Državni ured za reviziju
2. Obračun autorskih honorara, naknada po ugovorima odjelu i ugovorima student-servisa, te izrada propisanih izvještaja za Poreznu upravu i Financijsku agenciju
3. Obračun plaća i izrada naloga za doznake koje se odnose na poreze i doprinose, te izrada propisanih izvještaja za Poreznu upravu i Financijsku agenciju
4. Obračun amortizacije / analitičko knjigovodstvo dugotrajne materijalne imovine
5. Obračun putnih naloga, terenskog dodatka, troškova prijevoza prema nalozima poduzetnika

Sve neprofitne organizacije dužne su voditi dvojno knjigovodstvo i sastavljati te predavati financijske izvještaje neovisno o visini prihoda i imovine.

Usluga Knjigovodstva

Usluga Računovodstva

Obračuni Plaća Zaposlenika

Usluga Savjetovanja