libro dik knjigovodstveni servis zagreb logo

Usluga za obrtnike

Knjigovodstvo i računovodstvo

Knjigovodstvo i računovodstvo

Za obrte i slobodna zanimanja

Knjigovodstveni servis Libro DiK iz Zagreba uz povoljne cijene nudi slijedeće knjigovodstvene računovodstvene usluge za obrte i samostalna zanimanja:

1. Obračun PDV-a / knjige URA i IRA
2. Obračun plaća i izrada naloga za doznake koje se odnose na poreze i doprinose
3. Salda-konti dobavljača i kupaca / evidencija obveza i potraživanja
4. Obračun amortizacije / analitičko knjigovodstvo dugotrajne materijalne imovine
5. Robno knjigovodstvo / materijalno knjigovodstvo / obračun proizvodnje
6. Izrada svih potrebnih izvještaja za Poreznu upravu i Financijsku agenciju, te poslovne banke
7. Obračun putnih naloga, terenskog dodatka, troškova prijevoza prema nalozima poduzetnika
8. Obračun autorskih honorara, naknada po ugovorima odjelu i ugovorima student-servisa
9. Priprema i izrada godišnje prijave poreza na dohodak
10. Poslovno savjetovanje o mogućim rješenjima vezanim uz porez na dohodak

Usluga Knjigovodstva

Usluga Računovodstva

Obračuni Plaća Zaposlenika

Usluga Savjetovanja